پایان هواپیماربایی در مالت

پایان هواپیماربایی در مالت

با تسلیم شدن دو عامل ربودن هواپیمای مسافربری لیبی که در فرودگاهی در مالت به زمین نشسته بود، ماجرای هواپیماربایی پایان یافت.

این هواپیما ساعاتی قبل از خطوط داخلی لیبی توسط دو هواپیماربا ربوده شده و در فرودگاه مالت به زمین نشسته بود.

آزادی مسافران هواپیما

همه مسافران هواپیمای ربوده شده لیبیایی آزاد شدند و دو عامل هواپیماربا فقط کادر پرواز این هواپیما را هنوز در داخل آن نگه داشته اند.

کودکان و زنان از هواپیمای ربوده شده لیبیایی خارج شدند. پیش تر دو هواپیماربا برای آزاد کردن مسافران هواپیمای ربوده شده لیبیایی اعلام آمادگی کردند و درب این هواپیما برای خروج بعضی از مسافران باز شد.

2300

ادامه مطلب

احتمال لغو ایرباس ۸۰۰ -۳۵۰ و توسعه نمونه بزرگتر ایرباس ۱۰۰۰-۳۵۰

احتمال لغو ایرباس ۸۰۰ -۳۵۰ و توسعه نمونه بزرگتر ایرباس ۱۰۰۰-۳۵۰

ایرباس از احتمال لغو پروزه ایرباس ۸۰۰-۳۵۰ خبر و انتقال سفارشات داده شده به محصولات دیگر خانواده ایرباس را داده است .

دلیل این امر هم تغییر سفارش چند ایرلاین از ایرباس ۸۰۰-۳۵۰ نسبت به ایرباس ۳۳۰ نئو و ایرباس ۹۰۰-۳۵۰ و ۱۰۰۰-۳۵۰ و ایرباس ۳۸۰ است .

d2mf_a350xout

ادامه مطلب

نگاهی به نسل جدید هواپیماهای پیشرفته

کمپانی ایرباس در حال کار بر یک سوپر جت مافوق صوت با سرعتی برابر با پنج هزار و ۵۱۲ کیلومتر بر ساعت است که این هواپیما می تواند ۴.۵ برابر سرعت صوت حرکت کند.

ایرباس در مورد کاربرد این هواپیما می گوید که این یک هواپیمای غیر نظامی است و قادر است در هر پرواز ۲۰ سرنشین را بپذیرد.

n00081333-b

ادامه مطلب