برگزاري كارگاه آموزشي گواهينامه فرودگاهي مدل ايكائو

برگزاري كارگاه آموزشي گواهينامه فرودگاهي مدل ايكائو

مديركل حوزه رياست سازمان هواپيمايي كشوري از برگزاري كارگاه آموزش گواهينامه ايكائو با حضور عادل ملاوي نماينده ايكائو در امور فرودگاهي منطقه ي خاورميانه و مديران فرودگاههاي بين المللي ايران خبرداد.

به گزارش روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشوري، محمد سعيد شرفي اظهارداشت: در اين كارگاه آموزشي آخرين مقررات ايكائو در خصوص گواهينامه فرودگاهي و همچنين لزوم اجراي سيستم مديريت ايمني  در فرودگاهها بحث و تبادل نظر و آخرين شاخص هاي ايمني فرودگاهها جهت گزارش به اجلاس هاي ايكائو مورد بررسي قرار گرفت.

وي افزود: براساس برنامه هاي منطقه اي سازمان بين المللي هواپيمايي كشوري ايكائو، ۷۵ درصد از فرودگاههاي بين المللي و مرز هوايي كشور بايد گواهينامه فرودگاهي را تا پايان سال ۲۰۱۸ دريافت كنند.

تصوير_بزرگ_کاور_1395-05-24

ادامه مطلب