نگاهی به نسل جدید هواپیماهای پیشرفته

کمپانی ایرباس در حال کار بر یک سوپر جت مافوق صوت با سرعتی برابر با پنج هزار و ۵۱۲ کیلومتر بر ساعت است که این هواپیما می تواند ۴.۵ برابر سرعت صوت حرکت کند.

ایرباس در مورد کاربرد این هواپیما می گوید که این یک هواپیمای غیر نظامی است و قادر است در هر پرواز ۲۰ سرنشین را بپذیرد.

n00081333-b

ادامه مطلب