نجات بیش از ۲۳ هزار پرواز در تعطیلات نوروزی تا ۱۳ فروردین

مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری

از انجام بیش از ۲۳هزار پرواز داخلی و بین المللی در تعطیلات نوروزی تا ۱۳ فروردین ماه امسال خبر داد و گفت: از این تعداد بیش از ۵ هزار و ۲۰۰ پرواز خارجی بوده است.

82020318-70624824

ادامه مطلب