معرفی شرکت هواپیمایی هما

معرفی شرکت هواپیمایی هما

هواپيمايي ايران « ايرانين ايرويز» در ارديبهشت ماه سال ۱۳۲۵ تاسيس گرديد و اولين خدمات مسافرت هوايي خود را در مسير تهران به مشهد مقدس و پس از جنگ جهاني دوم آغاز نمود. درطول ۱۷ سال (از سال۱۳۲۴ تا ۱۳۴۱) و به تدريج با دارا بودن تنها چند پرواز بين المللي به مهمترين خط هوايي داخلي تبديل شد. در سال ۱۳۳۳ خط هوايي خصوصي ديگري تحت عنوان ” پرشين ايرويز”يا “پارس” تاسيس گرديد. در ابتدا، خط هوايي “پرشين ايرويز” فقط وظيفه ي حمل باربه اروپا را به عهده داشت.

images (6)

 

ادامه مطلب