هواپیمایی که لندن تا نیویورک را در ۱۱ دقیقه، می پیماید

طراح این هواپیمای جدید، مهندسی کانادایی به نام چارلز بومباردیه است.

وی درباره هواپیمایی که طراحی کرده است می گوید: این هواپیما قادر خواهد بود با سرعتی معادل ۲۴ ماخ حرکت کند که این سرعت، دو برابر سرعت هواپیمای Skreemr و ۱۲ برابرِ سرعت هواپیمای کنکورد است.

11412541

ادامه مطلب